Akademickie Centrum Medyczne

rehabilitacja dzienna kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa lub lekarza rehabilitacji medycznej we współpracy z magistrem fizjoterapii. Dobrany schemat treningowy polega na stosowaniu ćwiczeń, uwzględniających globalną ocenę ryzyka zdarzeń sercowych oraz wynik badania wysiłkowego.

Działania poradni przeznaczone są  w szczególności dla pacjentów z dolegliwościami układu krążenia, a także osób po incydentach kardiologicznych, w szczególności:

  • po ostrych zespołach wieńcowych
  • po plastyce naczyń wieńcowych
  • po zabiegach kardiochirurgicznych
  • w przebiegu innych schorzeń układu krążenia

W procesie leczenia pacjenta w pierwszej kolejności przeprowadzamy wstępną kwalifikację, w trakcie której kompletujemy informacje o stanie zdrowia pacjenta i jego dotychczasowym leczeniu. Następnie wykonywana jest próba wysiłkowa, której wynik ma decydujący wpływ na decyzję o włączeniu pacjenta pod opiekę ośrodka.

Schemat treningowy rehabilitacyjny obejmuje: fizykoterapię, zajęcia edukacyjne, interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia oraz rehabilitację właściwą. Czas trwania rehabilitacji ustalany jest indywidualnie, zależnie od stanu zdrowia pacjenta. Zasadniczo procesowi usprawniania poświęcamy ok. 1 godz. dziennie, 2-3 razy w tygodniu. Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej wynosi maksymalnie 24 dni zabiegowe w okresie 3 miesięcy.

W ramach pobytu dziennego gwarantujemy opiekę specjalistów: kardiologii, rehabilitacji, fizjoterapeutów, pielęgniarki oraz psychologa.

Powyższa forma rehabilitacji medycznej skierowana jest przede wszystkim do osób, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą korzystać z rehabilitacji w warunkach stacjonarnych (pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym). Świadczenia, które można uzyskać w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej  finansowane są w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podstawą włączenia pacjenta pod opiekę ośrodka jest skierowanie wystawione przez lekarza powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego:

  • oddziału kardiologii
  • oddziału kardiochirurgii
  • oddziału chorób wewnętrznych
  • poradni kardiologicznej
  • poradni rehabilitacyjnej

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo