Akademickie Centrum Medyczne

zdrowie psychiczne

Dobro drugiego człowieka to istota działań w obszarze zdrowia psychicznego. Celem naszych terapeutów jest zatem niesienie pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych, poprawianiu jakości życia, rozwijaniu własnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.

Korzystanie z pomocy jest wyrazem troski o samego siebie, jest dbaniem o własny rozwój, a nie tylko rozwiązywaniem problemów.
 

KONSULTACJE LEKARSKIE

Konsultacje lekarskie realizujemy w ramach w umowy z NFZ w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, które obejmują proces diagnostyczny, terapeutyczny i kontrolę leczenia.
W ramach poradni przyjmujemy osoby od 17 roku życia.
W tym obszarze nie jest wymagane skierowanie.
Wystarczy umówić się na wizytę, aby skorzystać z pomocy lekarza psychiatry bez skierowania i bez zbędnych kolejek. Lekarz psychiatra jest osobą, która zaplanuje dla Państwa dalsze wsparcie, służąc wiedzą i pomocą.

DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Diagnozę i terapię psychologiczną realizujemy w ramach w umowy z NFZ w 2 zakresach: jako uzupełnienie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych oraz odrębnie jako świadczenia psychologiczne.
W ramach poradni przyjmujemy dzieci oraz osoby dorosłe.
Do psychologa niezbędne jest skierowanie, które może wystawić lekarz specjalista psychiatrii, lekarz POZ albo inny specjalista udzielający świadczeń w ramach NFZ, zarówno ambulatoryjnie, jak i stacjonarnie.


Fachowa opieka psychologiczna ma pomóc pacjentowi otworzyć się, by łatwiej było mu dokonać wglądu w siebie i samodzielnie stawić czoła problemom i rozwijać się. Ponadto w przypadku dzieci psycholog: pomaga ocenić możliwości intelektualne, wskazuje zainteresowania i silne strony, diagnozuje i rozwiązuje występujące trudności w zachowaniu.

PSYCHOTERAPIA

Oferujemy psychoterapię w nurcie psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym.
Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym zakłada, że rozumienie funkcjonowania psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. W toku pracy terapeutycznej odkrywa się nieuświadomione wcześniej: mechanizmy działania,  wewnętrzne konflikty i pragnienia, a także sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych.

Poprzez rozmowę terapeutyczną pacjent zyskuje nowe rozumienie własnego świata wewnętrznego oraz nowe rozumienie otaczającej go rzeczywistości. Ponadto sama relacja z terapeutą stanowi dla pacjenta doświadczenie bezpiecznej i adaptacyjnej więzi, co pomaga pacjentowi tworzyć nową jakość związków w jego życiu. W gabinecie terapeuty jest również miejsce na  bezpieczne odreagowanie i przepracowanie trudnych emocji, co sprzyja procesowi redukcji objawów i cierpienia pacjenta.
Celem terapii jest doprowadzenie do tego, by pacjent sam wprowadzał korzystne zmiany w swoim funkcjonowaniu psychicznym i społecznym. Nie chodzi bowiem o to, by przejmować za pacjenta odpowiedzialność za jego życie, zmieniać życie pacjenta według jakiegoś planu terapeuty, lecz właśnie o to, by to sam pacjent odzyskał poczucie sprawstwa, kompetencji i satysfakcji w swoim życiu.
W większości przypadków psychoterapia przynosi efekty w postaci osłabienia lub uwolnienia od objawów, pomaga uruchomić zablokowane formy aktywności, przyczynia się do bardziej satysfakcjonującej realizacji zadań rozwojowych, lepszej adaptacji do różnych sytuacji życiowych. Wszystko to  skutkuje poprawą samopoczucia i jakości życia pacjenta.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli:

  • potrzebujesz wsparcia w kryzysie, znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej
  • masz problemy w związkach i relacjach międzyludzkich
  • doświadczasz trudności wychowawczych i w relacji ze swoim dzieckiem
  • cierpisz z powodu lęku, fobii lub nerwicy
  • doświadczasz objawów depresyjnych, masz poczucie utraty sensu życia, myśli rezygnacyjne lub samobójcze
  • masz uporczywe kłopoty ze snem lub zdrowiem o nieustalonej medycznie przyczynie
  • cierpisz na zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, masz trudność w kontroli swoich emocji i zachowań
  • cierpisz na zaburzenia odżywiania
  • pragniesz kontynuować psychoterapię po zakończonych pobytach hospitalizacyjnych na oddziałach psychiatrycznych lub po leczeniu odwykowym
  • nie możesz osiągnąć satysfakcji w jakimś obszarze swojego funkcjonowania, masz poczucie ciągłego niezadowolenia z siebie, swojej pracy, tego, jak wygląda Twoje życie

Na początku procesu terapeutycznego odbywa się część konsultacyjna, która obejmuje zazwyczaj około 2-3 spotkań. Służy poznaniu problemów, z jakimi zgłasza się pacjent, zebraniu wywiadu i opracowaniu wstępnego rozpoznania. W zależności od wstępnej diagnozy terapeuta decyduje o podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego, dobiera formę i częstotliwość psychoterapii, a w określonych przypadkach kieruje do innego specjalisty bądź innych, bardziej adekwatnych form pomocy.

Osoby pragnące skorzystać z psychoterapii refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia przyjmowane są na podstawie skierowania.

 

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo