Akademickie Centrum Medyczne

rehabilitacja dzienna dzieci

W naszym ośrodku dzieci mają możliwość skorzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową. Schemat postępowania diagnostycznego ustala indywidualnie dla każdego dziecka lekarz specjalista rehabilitacji medycznej. Ośrodek ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie i instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym dziecka.

Skierowanie wystawiane jest przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej,
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


UWAGA!
Aby objąć opieką dziecko, lekarz kierujący powinien wystawić SKIEROWANIE DO OŚRODKA DZIENNEJ REHABILITACJI DZIECI (kod resortowy: 2301).


W przypadku nieobecności dziecka w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci prosimy o wcześniejsze powiadomienie poprzez sms pod numer 512 751 147.
 Realizujemy także rehabilitację niemowląt i dzieci metodami neurorozwojowymi w warunkach komercyjnych, w tym metodami NDT Bobath i Vojty.

Opiekę sprawujemy nad dziećmi:

 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa)
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych)
 • z ryzyka ciążowo-porodowego
 • dotkniętych wcześniactwem
 • cierpiących na kręcz szyi
 • z dysplazją bioder
 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego (w tym asymetrie ułożeniowe)
 • z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej

 

Ponadto zainteresowanych rodziców zapraszamy na instruktaż z zakresu prawidłowej pielęgnacji noworodka wg metod neurofizjologicznych:

 • pielęgnowanie noworodka, w tym także dzieci przedwcześnie urodzonych z małą masą urodzeniową (kąpanie, przewijanie, prawidłowe ułożenie podczas noszenia, dostosowanie łóżeczka, prawidłowe karmienie)
 • instruktaż masażu Shantala dla niemowląt
 • wspomaganie przy karmieniu w sytuacji zaburzenia ssania, łaknienia

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo