Akademickie Centrum Medyczne

rehabilitacja

Realizujemy świadczenia z zakresu rehabilitacji, umożliwiając naszym Podopiecznym skorzystanie z najnowocześniejszych metod i technik stosowanych w medycynie. Zabiegi realizujemy zarówno w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz PZU Życie, jak i komercyjnie.

Świadczeń na podstawie umowy z NFZ udzielamy w ramach:

  • ośrodka dziennej rehabilitacji dzieci
  • ośrodka dziennej rehabilitacji kardiologicznej
  • rehabilitacji ambulatoryjnej, zarówno dzieci, jak i dorosłych
  • rehabilitacji domowej

Ponadto odpłatnych porad lekarskich udzielają lekarze rehabilitacji medycznej.
 OŚRODEK DZIENNEJ REHABILITACJI DLA DZIECI

W naszym ośrodku dzieci mają możliwość skorzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową.
Schemat postępowania diagnostycznego ustala indywidualnie dla każdego dziecka lekarz rehabilitacji.

Ośrodek ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie i instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym dziecka

Realizujemy także rehabilitację niemowląt i dzieci metodami neurorozwojowymi w warunkach komercyjnych, w tym metodami NDT Bobath i Vojty. Ponadto zainteresowanych rodziców zapraszamy na instruktaż z zakresu prawidłowej pielęgnacji noworodka wg metod neurofizjologicznych.
 OŚRODEK DZIENNEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa lub lekarza rehabilitacji medycznej we współpracy z magistrem fizjoterapii. Dobrany schemat treningowy polega na stosowaniu ćwiczeń, uwzględniających globalną ocenę ryzyka zdarzeń sercowych oraz wynik badania wysiłkowego.

Czas trwania rehabilitacji ustalany jest indywidualnie, zależnie od stanu zdrowia pacjenta. Zasadniczo procesowi usprawniania poświęcamy ok. 1 godz. dziennie, 2-3 razy w tygodniu - maksymalnie 24 dni zabiegowe w okresie 3 miesięcy.

W ramach pobytu dziennego gwarantujemy opiekę specjalistów: kardiologii, rehabilitacji, fizjoterapeutów, pielęgniarki oraz psychologa.
 REHABILITACJA AMBULATORYJNA
Nasz zespół fizjoterapeutów zapewnia szybki powrót do pełni sił i optymalnej sprawności pacjentom z różnymi dolegliwościami. Prowadzimy rehabilitację ortopedyczną, neurologiczną, kardiologiczną, a także sportową.

Poza zabiegami z zakresu kinezyterapii, masażu oraz fizykoterapii (elektrolecznictwo, światłolecznictwo, pole elektromagnetyczne, hydroterapia, krioterapia, laseroterapia, fala uderzeniowa) prowadzimy terapię manualną specjalistycznymi metodami. Ze względu na brak samodzielnego poruszania się, w naszej placówce pacjenci mają możliwość skorzystania z rehabilitacji domowej. Zaopiekujemy się każdym pacjentem, zapewniając mu indywidualną terapię dostosowaną do potrzeb.
Nasza kadra składa się z magistrów fizjoterapii, co gwarantuje fachową opiekę medyczną oraz swobodny dostęp pacjenta do każdej usługi rehabilitacyjnej. Bazę zabiegową stanowią urządzenia najnowszej generacji i najwyższej jakości.

Na zabiegi fizjoterapeutyczne przyjmujemy pacjentów na podstawie umowy zawartej z NFZ oraz komercyjnie.

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo