Akademickie Centrum Medyczne

nauka

Kolegium Nauk Medycznych jest jednostką podstawową Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy realizującą interdyscyplinarne badania w obszarze nauk medycznych, rolniczych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej (fizjoterapia, pielęgniarstwo, dietetyka, wychowanie fizyczne). Zainteresowania oraz dorobek naukowy pracowników jednostki skupiają się w następujących obszarach:

  • powiązania pomiędzy sposobem odżywiania a stanem odżywienia różnych grup ludności
  • zaburzenia odżywiania
  • wpływ sposobu żywienia na powstawanie chorób metabolicznych
  • uwarunkowania zachowań żywieniowych
  • teoria i metodyka kultury fizycznej
  • turystyka kwalifikowanej
  • bezpieczeństwo wodne

Działalność naukowa Kolegium Badań Medycznych wzbogaca także ofertę kształcenia w obszarze fizjoterapii, dietetyki i wychowania fizycznego WSG.
Wiedza i umiejętności absolwentów znajdują zastosowanie w szerokim spektrum branż i sektorów: ośrodkach zdrowia, szpitalach, sanatoriach, w oświacie (szkoły, przedszkola), centrach fitness i odnowy biologicznej, sektorze sportu i turystyki, biznesie krajowym i międzynarodowym.

Akademickie Centrum Medyczne stanowi bazę praktyczną dla działań naukowych Kolegium Nauk Medycznych. W naszym Centrum odbywają się zajęcia dydaktyczne, prowadzone są praktyki, wolontariaty oraz staże. Wśród naszych pracowników są wykładowcy akademiccy, kształcący przyszłe kadry medyczne.

Po więcej szczegółów zapraszamy na www.knm.byd.pl.

 

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń to jednostka Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, która zajmuje się organizacją kursów, szkoleń, studiów podyplomowych dla pracowników z branży medycznej i około medycznej.

Ofertę kieruje do fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników podmiotów leczniczych.

Wśród marek znajdują się:

Po więcej szczegółów zapraszamy na www.edumed.byd.pl.

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo