Akademickie Centrum Medyczne

cennik - rehabilitacja zmysłów

 

rodzaj usługi

cena

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Diagnoza psychologiczna

150,00 zł

Konsultacja psychologiczna

                            100,00 zł

Diagnoza z zakresu integracji sensorycznej

350,00 zł

Diagnoza logopedyczna

130,00 zł

TERAPIA Z OMÓWIENIEM (ok. 55 min.): psychologiczna lub pedagogiczna lub logopedyczna 90,00 zł
OPINIA psychologiczna lub pedagogiczna lub logopedyczna 90,00 zł
Badanie funkcjonalne wzroku niemowląt i dzieci słabowidzących do 3 r. ż. (do 90 min.) 195,00 zł
Kompleksowa ocena widzenia dziecka od 3 r. ż. (do 60 min.) 135,00 zł
Badanie na synoptoforze, ocena kąta zeza i widzenia obuocznego u dziecka mówiącego od 3 r. ż. (do 30 min.) 65,00 zł
Diagnoza funkcji wzrokowych u dziecka z problemami szkolnymi (do 90 min.) 185,00 zł
Konsultacja z tyflopedagogiem / terapeutą wzroku 110,00 zł
Leczenie zeza i/lub niedowidzenia – terapia ortoptyczna z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń (do 45 min.) 95,00 zł
Terapia widzenia w trudnościach szkolnych w ramach zajęć ortoptycznych (do 45 min.) 95,00 zł
Rehabilitacja wzroku słabowidzących (do 45 min.) 95,00 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia ogólnorozwojowe - ćwiczenia pamięci, uwagi, myślenia, percepcji słuchowej (50 min.) 50,00 zł
Terapia ruchu rozwijającego W. Sherborne (50 min.) 50,00 zł
Arteterapia 50,00 zł
Trening umiejętności społecznych (50 min.) 50,00 zł

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo