Akademickie Centrum Medyczne

ACM


Wyższa Szkoła Gospodarki to nie tylko uczelnia proponująca kierunki medyczne, ale także miejsce, w którym postanowiliśmy wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie, aby pomagać innym. Na naszym kampusie działa Centrum Dietetyki i Fitness Rewital oraz Akademickie Centrum Medyczne.

Staramy się aktywnie promować zdrowy tryb życia, a w sytuacji choroby otoczyć osoby potrzebujące profesjonalną opieką medyczną. Jako podmiot leczniczy chcemy zmienić dotychczasowe doświadczenia naszych podopiecznych z placówkami ochrony zdrowia, za swój cel stawiając indywidualne podejście do chorego, dbałość o komfort i skuteczność prowadzonej terapii. W centrum naszych działań jest przede wszystkim pacjent i jego dobro.

Akademickie Centrum Medyczne działalność w ramach umowy z NFZ na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza rozpoczęło w lipcu 2014 r., a od stycznia 2019 r. posiada również umowę w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

W ramach opieki medycznej zapewniamy:

 • specjalistyczne porady lekarskie,
 • orzecznictwo sportowe,
 • diagnostykę oraz rehabilitację kardiologiczną (EKG, ECHO, próba wysiłkowa, zarówno na cykloergometrze, jak i bieżni),
 • kompleksowe wspomaganie rozwoju dzieci (Bobath, Vojta, PNF, FITS),
 • wielospecjalistyczną rehabilitację zmysłów w ramach Centrum Terapii Zmysłów (słuch i mowa, wzrok),
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej oraz masażu leczniczego,
 • poradnictwo psychiatryczne, psychologiczne oraz psychoterapię,
 • terapię logopedyczną i neurologopedyczną,
 • pomoc dietetyczną,
 • diagnostykę specjalistyczną (badania laboratoryjne, diagnostykę wzroku, badania słuchu w specjalistycznej i unikalnej kabinie ciszy),
 • szkołę rodzenia.

Aktualnie Akademickie Centrum Medyczne zajmuje pięć kondygnacji w nowoczesnym budynku przy ul. A. Naruszewicza 11. Budynek spełnia wymagania sanitarno-epidemiologicznej oraz jest wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym windę obejmującą wszystkie piętra.
Akademickie Centrum Medyczne stanowi ponadto bazę praktyczną dla działań naukowych Kolegium Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Gospodarki oraz angażuje się w działania profilaktyczne, edukacyjne oraz realizuje projekty unijne z zakresu ochrony zdrowia.

W naszym Centrum działalność prowadzi:Akademickie Centrum Medyczne realizuje usługi z zakresu rehabilitacji oraz zdrowia psychicznego w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również komercyjnie. Pozostałe usługi świadczone są wyłącznie odpłatnie.

 

NIP: 9671045448
REGON: 092386249
nr umowy z NFZ: 18-22/B0773/REH, 19-23/B0773/PSY
nr księgi rejestrowej: 000000167319
V kod resortowy: 01

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo