Akademickie Centrum Medyczne

programy

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZERWANIEM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

www.kolonoskopia.byd.pl


Celem projektu jest zwiększenie wiedzy pacjentów na temat zachorowań na raka i przekonanie ich o konieczności wykonywania badań przesiewowych oraz eliminacji czynników ryzyka.
Okazuje się bowiem, iż województwo kujawsko-pomorskie ma  jeden z najwyższych w Polsce wskaźników zarówno zachorowań, jak i umieralności na nowotwory złośliwe. Jeśli chodzi o nowotwory narządów trawiennych są one najczęściej diagnozowane w II oraz IV stadium choroby, co często utrudnia leczenie.

Dążyć należy do sytuacji, w której pacjent dowiaduje się o swoim  schorzeniu w najwcześniejszym   stadium zaawansowania. Partnerzy projektu chcą zatem zarówno edukować pacjentów o potrzebie nieustannego kontrolowania swojego stanu zdrowia, jak i wykonywać profilaktyczne badania kolonoskopowe. Wszelkie spotkania informacyjne, jak i same badania kolonoskopowe są w pełni bezpłatne. Co istotne wszyscy pacjenci mogą liczyć na komfort podczas wykonania kolonoskopii i zdecydować  się na znieczulenie anestezjologiczne.

Adresatem programu są osoby aktywne zawodowo, mieszkające bądź pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które narażone są na wystąpienie w miejscu pracy czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia (siedzący tryb pracy, nieregularne posiłki). Badanie może być wykonane u osób bez klinicznych objawów raka jelita grubego i wpisującym się w następujące kryteria:

  • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;
  • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego;
  • osoby w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC) (w tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego).

Potencjalni uczestnicy wypełnić muszą formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniem o udostępnieniu danych osobowych oraz ankietę o występowaniu w miejscu pracy czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia.

Przy Akademickim Centrum Medycznym znajduje się biuro Projektu, które przygotowuje i weryfikuje ankiety, gromadzi dane o uczestnikach oraz udzieli wszelkich informacji zainteresowanym osobom. Tutaj także powinni zgłosić się pacjenci, którzy zdecydują się na znieczulenie podczas badania, w celu wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych.

Zakwalifikowane osoby otrzymają specjalny preparat przygotowujący do badania wraz z instrukcją przygotowania się do kolonoskopii. Wskazane jest by już na 3 dni przed wyznaczonym terminem przejść na dietę płynną – pić głównie soki, wodę, herbatę i jeść zupy. W ostatni dzień przed badaniem najlepiej zjeść tylko śniadanie, a po południu zacząć przyjmować otrzymany preparat.

Samo badanie trwa około 10-20 minut i jest w pełni bezpieczne. Umożliwia ono obejrzenie wnętrza jelita grubego, dzięki wprowadzeniu giętkiego przyrządu wyposażonego w kamerę oraz światło. Bezpośrednio po wykonaniu badania pacjent otrzyma jego wynik w formie wydruku, a także zostanie poinstruowany co do dalszego postępowania. W przypadku pobrania wycinków/polipów do badania histopatologicznego przewiduje się odbiór wyniku po upływie 14 dni.

 

PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYSTĘPOWANIU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

Akademickie Centrum Medyczne wraz z Centrum Usług Społecznych realizowało projekt ze środków Urzędu Miasta Bydgoszcz, którego celem była profilaktyka zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.
Projekt skierowany był zarówno do dzieci i młodzieży, jak i nauczycieli, pedagogów, psychologów. Całość przedsięwzięcia była całkowicie bezpłatna dla uczestników. Wsparcie realizowane przez specjalistów było np. w formie warsztatów dla całej klasy, czy też jako część szkoleniowa Rady Pedagogicznej.

 

 

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo