Akademickie Centrum Medyczne

CTZ


Centrum Terapii Zmysłów rozpoczęło działalność w ramach Akademickiego Centrum Medycznego na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dnia 1 kwietnia 2018 r.

Misją naszego Centrum jest wsparcie osób z dysfunkcją słuchu i mowy oraz wzroku, w szczególności małych dzieci. Widząc różnorodne oczekiwania dzieci i rodziców, szukających pomocy w naszym Centrum, pragniemy odpowiadać na zgłaszane potrzeby i tworzyć miejsce kompleksowego wsparcia dziecka i towarzyszenia Mu przez wszystkie etapy jego rozwoju, aż po dorosłość, niezależnie od stwierdzonych dysfunkcji i niepełnosprawności.

Wczesne rozpoznanie problemów ze słuchem, mową lub wzrokiem oraz podjęcie właściwych działań rehabilitacyjnych ułatwia zneutralizowanie pojawiających się nieprawidłowości rozwojowych i unikanie dalszego rozwoju dysfunkcji.

Realizujemy w warunkach dziennych kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną w zakresie:

  • rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy,
  • rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Nasze działania uzupełniamy w zakresie fizjoterapii, w tym metodami neurorozwojowymi (NDT Bobath, metoda Vojty) oraz w zakresie integracji sensorycznej.

Nasz zespół tworzą pedagodzy, logopedzi, psycholodzy oraz terapeuci wzroku i instruktorzy orientacji przestrzennej. Stosujemy różne formy terapii - indywidualne, jak i grupowe. Naszą opiekę sprawujemy bezpłatnie na podstawie skierowania oraz komercyjnie.

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo